Förläsa på ert företag?

Föreläsningar, Lunch & Learn, Kickoffs, Workshops, osv.

Vill du att Jonnah kommer och föreläser på ditt företag? Eller kanske håller i några Lunch & Learns, workshop på en konferans eller håller i avspänningsövningar under er kickoff?

StressPT erbjuder föreläsningar inom ämnena:

  • Stresshantering
  • Avspänning
  • Avslappning
  • Mindfulness
  • Motivation
  • Målsättning

Coaching hos er?

Coachingsamtal med era anställda

Vill du erbjuda dina anställda coachingsamtal? Jonnah kan komma till er och låta era anställda prata med henne en och en och bli coachade inom stresshantering, avspänning, mindfulness, osv.

Genom att erbjuda era anställda coachingsamtal ökar ni välmåendet på ert kontor och får en mer produktiv arbetsmiljö.